KURSY DLA DZIECI KL. 0-1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE ILOŚĆ ZAJĘĆ CENA ZA SEMESTR RATA MIESIĘCZNA

(5 RAT W SEMESTRZE)

W TYGODNIU W SEMESTRZE
6 – 10 2 x 45 min 30  1075 zł  215 zł

KURSY DLA DZIECI KL. 2-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE ILOŚĆ ZAJĘĆ CENA ZA SEMESTR RATA MIESIĘCZNA

(5 RAT W SEMESTRZE)

W TYGODNIU W SEMESTRZE
6 – 10 2 x 60 min 30  1150 zł 230 zł