KURSY DLA DZIECI KL. 0-1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE ILOŚĆ ZAJĘĆ CENA ZA SEMESTR RATA MIESIĘCZNA

(5 RAT W ROKU SZKOLNYM)

W TYGODNIU W SEMESTRZE
6 – 10 2 x 45 min 30  923zł  205 zł

KURSY DLA DZIECI KL. 2-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE ILOŚĆ ZAJĘĆ CENA ZA SEMESTR RATA MIESIĘCZNA

(9 RAT W ROKU SZKOLNYM)

W TYGODNIU W SEMESTRZE
6 – 10 2 x 60 min 30  1058 zł 235 zł