Płatności za kurs należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:

Bank:   mBank
Nr Konta:  79 1140 2004 0000 3702 7790 4374
Tytuł płatności:   Imię i nazwisko słuchacza, rata i semestr

Oferujemy możliwość rozłożenia płatności na 5 nieoprocentowanych rat w semestrze płatnych raz na miesiąc.

ZNIŻKI !

Istnieje możliwość skorzystania z następujących zniżek – każda w wysokości 50zł:


RODZINNA

zniżka rodzinna

dla drugiej osoby z rodziny zapisującej się na kurs

GRUPOWA

zniżka grupowa

za stworzenie nowej grupy

 

DLA AMBITNYCH

zniżka dla ambitnych

za zapisanie się na dodatkowy kurs (np. konwersacyjny lub gramatyczny) w tym samym semestrze