Szkoła Języków Obcych 
APPLE TREE
email: biuro@appletree.pl

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Szkołę Języków Obcych Apple Tree Kamila Siwek Katarzyna Siwek-Kiedrzyńska Spółka Cywilna w celu odpowiedzi na zadane pytanie.
    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od .Szkoły Języków Obcych Apple Tree Kamila Siwek Katarzyna Siwek-Kiedrzyńska Spółka Cywilna za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zawarty w formularzu.
  • Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Szkoła Języków Obcych Apple Tree Kamila Siwek Katarzyna Siwek-Kiedrzyńska Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem: ul. Gioacchino Rossiniego 2, 03-289 Warszawa, tel 518 828 782, 577 232 313, e-mail: biuro@appletree.pl. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO/PUODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej