Intensywne kursy weekendowe to propozycja dla osób dysponujących małą ilością wolnego czasu, które chciałyby szybko podnieść swoje kompetencje językowe. Zajęcia te pozwolą słuchaczom poszerzyć zasób słownictwa i znajomość struktur gramatycznych oraz rozwinąć wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Lekcje trwają 3 godziny zegarowe i odbywają się w soboty.