APPLE TREE INDIVIDUAL –  oferta dla osób poszukujących indywidualnego podejścia do nauki języka obcego

Program kursu jest skrojony na miarę potrzeb każdego słuchacza – to słuchacz decyduje o intensywności spotkań oraz doborze tematów i materiałów. Zajęcia mogą mieć charakter ogólny lub biznesowy, ćwiczyć wszystkie sprawności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie) lub kłaść nacisk na poszczególne elementy, takie jak gramatyka czy słownictwo.

Lekcje odbywają się w czasie i miejscu najbardziej dogodnym dla słuchacza – w siedzibie szkoły przy ulicy Grabsztyny 2 lok 45 lub w mieszkaniu słuchacza (tylko na terenie osiedla Rajska Jabłoń).