Nasza metoda nauczania opiera się na trzech filarach:

Komunikacja (Communication)

Nasze kursy bazują na modelu komunikatywnym (Communicative Approach), w którym nacisk kładziony jest przede wszystkim na naukę komunikacji w języku obcym. Podczas zajęć rozwijamy wszystkie cztery sprawności językowe tj. mówienie (speaking), czytanie (reading), słuchanie (listening) i pisanie (writing). Jednakże szczególną wagę przywiązujemy do umiejętności mówienia, która odgrywa kluczową rolę w procesie komunikacji. W związku z tym duża cześć zajęć przyjmuje formę pracy w parach lub grupach, dyskusji na zadany temat czy odgrywania ról. Naszym celem jest przygotowanie słuchaczy do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym, dlatego też staramy się uczyć języka jak najbardziej zbliżonego do prawdziwego życia. Nie uczymy “suchej” gramatyki, lecz skupiamy się na rozwijaniu funkcji językowych takich jak przedstawianie się, przeprowadzanie rozmów telefonicznych, wyrażanie opinii czy negocjowanie. Ważne jest, żeby nasi uczniowie mieli dostęp do autentycznych materiałów językowych, dlatego na zajęciach używamy artykułów z gazet i internetu, piosenek, filmów, fragmentów programów radiowych i telewizyjnych, zdjęć itd. Oddajemy też do dyspozycji uczniów wypożyczalnię ksiązek i gazet anglojęzycznych, aby dodatkowo wspomóc i urozmaicić proces uczenia się.

Kultura (Culture)

Znajomość kultury kraju, którego język poznajemy jest konieczna dla poprawnego posługiwania się tymże językiem. To właśnie brak znajomości realiów kulturowych, a nie nieznajomość języka jako takiego, często przyczynia się do powstawania problemów komunikacyjnych. Z tego powodu staramy się zapoznać naszych uczniów z podstawowymi aspektami kultury krajów anglojęzycznych, takimi jak zasady codziennego życia, relacje interpesonalne, wartości czy komunikacja niewerbalna. Pamiętamy przy tym, iż poznawanie innej kultury przyczynia się do poszerzania horyzontów myślowych, wzbogacenia osobowości oraz kształtowania postawy otwartości i szacunku wobec innych. Wiemy też, że poprzez porównywanie innych kultur ze swoją uczniowie dowiadują się więcej o sobie samych i swoim kraju, co przyczynia się do budowania własnej świadomości kulturowej.

Kreatywność (Creativity)

Kreatywność zajmuje centralne miejsce w procesie uczenia się języka obcego. Podczas zajęć staramy się w jak największym stopniu stymulować kreatywność naszych uczniów, cechę niezmiernie ważną w życiu codziennym, szkole i pracy zawodowej. W trakcie lekcji uczniowie biorą udział w dyskusjach i debatach, odgrywają scenki, wymyślają historyjki i wierszyki, śpiewają piosenki, grają w gry, rozwiązują quizy czy wymyślają przepisy – wszystko po to, aby zapewnić słuchaczom ciekawe i stymulujące zajęcia i pozwolić im w pełni wykorzystać swój potencjał, a w rezultacie zwiększyć efektywność nauki.